cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Pikku Tutkijan Päiväkoti


vaka2Olemme yksityinen tiedepäiväkoti, joka tarjoaa lapselle mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä turvallisessa ympäristössä oppien ja onnistuen. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta pienryhmäpedagogiikkaa painottaen.

 

Päiväkodeillamme on erityispainotus varhaiskasvatusikäisen tiedekasvatukseen ja lapsen tutkimisen taitojen kehittämiseen.

 

TUTKIMISEEN KANNUSTAMINEN

Toiminnassamme painotamme ilmiöpohjaista opetusta ja kiireettömyyttä. Kannustamme lasta tutkimaan sekä etukäteen suunnitellun tiedekasvatustoiminnalla että lapsen mielenkiintoihin ja spontaaneihin aloitteisiin tarttumalla. Lapsen ulottuvilla on tutkimiseen kannustavia välineitä ja materiaaleja, joita opetellaan yhdessä opettajan kanssa käyttämään.

MONIPUOLISTA TOIMINTAA

Tiedepainotus on yksi osa toimintaamme. Tämän lisäksi lapsen päivään kuuluu esimerkiksi loruttelua, laulamista ja musiikkia, taiteellista työskentelyä ja liikkumista. Kaikki lapsen hyvään ja kokonaisvaltaiseen kehittymiseen vaikuttavat osa-alueet on otettu varhaiskasvatuksessamme huomioon.

PIENRYHMÄTOIMINTA

Päiväkotiemme ryhmät pyritään pitämään pieninä ja vakaina. Tästä on lukemattomia hyötyjä, esimerkiksi se, että jokainen työntekijä ja lapsi tuntevat toisensa hyvin. Mahdollisimman muuttumattomina pysyvät ryhmät ja ryhmän opettaja-hoitaja-työpari mahdollistavat sen, että keskinäinen luottamus ja kiintymyssuhde saavat tilaa rakentua ja kehittyä. Jokainen lapsi huomioidaan yksilönä ja juuri hänen kasvuaan ja kehitystään voidaan tukea hänelle oikealla tavalla.

KASVUN JA KEHITYKSEN TUKEMINEN

Päiväkodissamme on enemmän opettajia kuin päiväkodeissa keskimäärin. Tutkimusten mukaan juuri opettajuudella on suuri merkitys lapsen hyvälle kasvulle ja kehittymiselle. Päiväkotimme lastenhoitajat ovat lapsen kasvuun ja hoivaan erikoistuneita lähihoitajia, jotka kohtaavat lapsenne lämmöllä ja herkkyydellä, hyvän ja huolellisen perushoidon tärkeyden ymmärtäen.

OSALLISUUS

Vahvistamme lapsen osallisuutta toteuttamalla lasten ideoita ja tuomalla heidän mielenkiinnon kohteet näkyväksi. Suojelemme ja kunnioitamme lapsen luontaista kiinnostusta erilaisiin asioihin ja ruokimme hänen mielikuvitustaan loruin, saduin ja tarinoin. Kehitämme jatkuvasti oppimisympäristöjä, jotta ne kannustavat leikkiin ja rikastuttavat sitä. Lapsi oppii leikkiessään – leikiten!

KOTIRUOKA

Meillä lapset saavat ravitsevaa, alusta asti paikan päällä valmistettua ruokaa ja leivonnaisia. Jokaisessa päiväkodissamme on oma kokki. Kokki osallistuu myös lasten ruokakasvatukseen varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset huomioiden. Kokki on päiväkotiemme lapsille tuttu ja tärkeä ihminen, joka tuntee oman päiväkotinsa lapset.

 

Tällä hetkellä meillä on neljä eri toimipistettä. Päiväkodit Tampereella (Annala ja Tammela), Siivikkalassa ja Kangasalla (Ranta-Koivisto).

Kaikissa päiväkodeissamme on käytössä kaupungilta erikseen haettava palveluseteli. Pikku Tutkijoiden oma lisämaksu on tällä hetkellä 20 euroa lapsi/kuukausi. Lisämaksun perusteena on tavallista korkeammat kustannukset, jotka johtuvat pienistä ryhmistä, itse valmistetusta ruuasta ja suuremmasta määrästä korkeakoulutettua henkilökuntaa.

     

                                         
facebook-logo-boost

ig_kuva