cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Pikku Tutkijan Päiväkoti


Hei, kiitos kun tulit sivuillemme!

Olemme yksityinen tiedepäiväkoti, joka tarjoaa lapselle mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä turvallisessa ympäristössä oppien ja onnistuen. Toimimme varhaiskasvatuksen palvelusetelipäiväkoteina.Palvelusetelin myöntää perheen kotikaupunki. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta pienryhmäpedagogiikkaa painottaen.

 

Päiväkodeillamme on erityispainotus varhaiskasvatusikäisen tiedekasvatukseen ja lapsen tutkimisen taitojen ja havaintokyvyn kehittämiseen.

 

TUTKIMISEEN KANNUSTAMINEN

Toiminnassamme painotamme ilmiöpohjaista opetusta ja kiireettömyyttä. Kannustamme lasta tutkimaan lapsen tai yhdessä tehtyjen havaintojen,  etukäteen suunnitellun tiedekasvatustoiminnan ja lapsen spontaanien aloitteiden pohjalta  Lapsen ulottuvilla on tutkimiseen kannustavia välineitä ja materiaaleja, joita opetellaan yhdessä opettajan kanssa käyttämään. Kannustamme lapsia itsenäiseen havainnointiin ja havaintojen esille tuomiseen.

MONIPUOLISTA TOIMINTAA

Tiedekasvatus on kuitenkin vain yksi osa toimintaamme. Tämän lisäksi lapsen päivään kuuluu esimerkiksi satuja ja runoja, laulamista ja musiikkia, taiteellista työskentelyä ja liikkumista. Kaikki lapsen hyvään ja kokonaisvaltaiseen kehittymiseen vaikuttavat osa-alueet on otettu varhaiskasvatuksessamme huomioon. Viikko-ohjelmamme julkaisetaan päiväkodin sisäisessä verkossa etukäteen ja toteutumasta kerrotaan pedagogisen dokumentoinnin avulla esimerkiksi valokuvin.

PIENRYHMÄTOIMINTA

Päiväkotiemme ryhmät pyritään pitämään pieninä ja vakaina. Ryhmien koko vaihtelee 8-14 lapsen välillä.Tästä on lukemattomia hyötyjä, esimerkiksi se, että jokainen varhaiskasvattaja ja lapsi tuntevat toisensa hyvin. Mahdollisimman muuttumattomina pysyvät ryhmät ja ryhmän opettaja-hoitaja-työpari mahdollistavat sen, että keskinäinen luottamus ja kiintymyssuhde saavat tilaa rakentua ja kehittyä. Jokainen lapsi huomioidaan yksilönä ja juuri hänen kasvuaan ja kehitystään voidaan tukea hänelle oikealla tavalla. Joissakin päiväkodeissamme on myös kolmen varhaiskasvattajan ryhmiä päiväkodin fyysisen rakenteen (huoneiden määrä ja koko) vuoksi. Näihin ryhmiin pyritään saamaan kaksi opettajaa. Kolmen aikuisen ryhmässä pienryhmäpedagogiikka on entistäkin suuremmassa roolissa, jotta lapsen oma ryhmä saadaan todellisuudessa pienemmäksi lähes koko päivän ajaksi.

KASVUN JA KEHITYKSEN TUKEMINEN

Päiväkoteihimme pyritään saamaan enemmän korkeakoulutettua henkilökuntaa kuin päiväkoteihin keskimäärin. Tutkimusten mukaan juuri opettajuudella (korkeakoulutetulla henkilöllä) on suuri merkitys lapsen hyvälle kasvulle ja kehittymiselle. Päiväkotimme lastenhoitajat ovat lapsen kasvuun ja hoivaan erikoistuneita lähihoitajia, jotka kohtaavat lapsenne lämmöllä ja herkkyydellä, hyvän ja huolellisen perushoidon tärkeyden ymmärtäen.

OSALLISUUS

Vahvistamme lapsen osallisuutta toteuttamalla lasten ideoita ja tuomalla heidän mielenkiintonsa kohteet näkyväksi osaksi varhaiskasvatusta. Suojelemme ja kunnioitamme lapsen luontaista kiinnostusta erilaisiin asioihin ja ruokimme hänen mielikuvitustaan loruin, saduin ja tarinoin. Kehitämme jatkuvasti oppimisympäristöjä, jotta ne kannustavat leikkiin ja rikastuttavat sitä. Lapsi oppii leikkiessään – leikiten!

KOTIRUOKA

Meillä lapset saavat ravitsevaa, alusta asti paikan päällä valmistettua ruokaa ja leivonnaisia. Jokaisessa päiväkodissamme on oma kokki. Kokki osallistuu myös lasten ruokakasvatukseen varhaiskasvatuksen ruokailusuositukset huomioiden. Kokki on päiväkotiemme lapsille tuttu ja tärkeä ihminen, joka tuntee oman päiväkotinsa lapset.

 

Tällä hetkellä meillä on neljä eri toimipistettä. Päiväkodit Tampereella (Annala ja Tammela), Siivikkalassa ja Kangasalla (Ranta-Koivisto).

Kaikissa päiväkodeissamme on käytössä perheen kotikaupungilta erikseen haettava palveluseteli. Meiltä voi hakea varhaiskasvatuspaikka mistä tahansa seutukunnan kaupungista/kunnasta, jossa on käytössä palveluseteli. Näitä ovat tällä hetkellä Tampere, Ylöjärvi, Kangasala, Pirkkala, Lempäälä ja Nokia. Pikku Tutkijoiden oma lisämaksu on tällä hetkellä 20 euroa lapsi/kuukausi.

     

                                         
facebook-logo-boost

ig_kuva