cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Tammela


Pikku Tutkijan Päiväkoti Tammela

Pikku Tutkijan päiväkoti Tammela on Tampereen kaupungin palvelusetelipäiväkoti. Hoitomaksu on sama kuin kaupungin omissa päiväkodeissa, emme peri lisämaksuja.

Päiväkotimme on pieni päiväkoti. Meillä on 8 paikkaa pienemmille (alle 3-vuotiaille) ja 14 paikkaa yli 3-vuotiaille.

Varhaiskasvatuksen lastenhoitajamme ovat lapsiin erikoistuneita lähihoitajia, jotka huolehtivat pienistänne lämmöllä ja herkkyydellä. Lastenhoitajamme huolehtivat myös mahdollisesta lääkehoidosta.


Jokainen lapsi on luonnostaan tutkija!

Tuomme lapsen ulottuville tutkimiseen kannustavia ja sen mahdollistavia välineitä ja materiaaleja. Mitä tahansa voi tutkija; vettä, ilmaa, fysikaalisia ja kemiallisia ilmiöitä, luontoa – tärkeintä on antaa sille mahdollisuus ja tarttua lapsen aloitteeseen.

Luonnontiedeorientoitunutta henkilökuntaamme koulutetaan säännöllisesti ja päiväkodissamme on tavallista enemmän korkeakoulusta valmistuneita ammattilaisia. Varhaiskasvatuksen opettajamme ovat luonnontieteestä ja tutkimisesta laaja-alaisesti kiinnostuneita, lasta innostavia ja osallistavia ammattilaisia.

 

Hoitopaikkaa haetaan suoraan päiväkodista. Paikka pitää olla varmistettuna ennen kuin palveluseteliä voi hakea.

Yhteystiedot ja lisätiedot:
Varhaiskasvatusjohtaja Beata Vaateri
p. 0
45 1510835
@ beata.vaateri@pikkututkijan.fi