cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Kasvatusyhteistyö


Yhteistyö vanhempien kanssa on  lapsen hyvän kasvun ja kehityksen perusta. Säännöllisessä yhteistyössä syntyy kokonaisvaltainen näkemys lapsesta ja sitoutuneisuus lapsen kehityksen tukemiseksi sovittaviin toimintatapoihin.

Kuulumisia ja kuvia lapsen päivästä saat Muksunkirjasta. Myös yhteydenpito perheen ja päiväkodin henkilökunnan välillä käydään saman kanavan kautta.

Päiväkodin tärkeimpiä tehtäviä on tarjota jokaiselle lapselle hänen yksilöllisiä kehitystarpeitaan vastaavaa kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Tämän tehtävän onnistumiseen tarvitaan vanhempien asiantuntijuutta. Hyvässä kasvuympäristössä ammatikseen lasta opettavat ja kasvattavat aikuiset ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa. Vuorovaikutus on parhaimmillaan avointa ja rehellistä, lapsen kasvusta ja kehityksestä käytävää säännöllistä vuoropuhelua.